Jag producerar filmer men även audioguider om kulturarvet.

KULTURGRAVAR berätta om intressanta människoöden på en del av våra kyrkogårdar.

KYRKOGUIDEN ger dig filmer om många kyrkor i Lunds, Växjö, Linköpings, Strängnäs och Göteborgs stift.

TURISTGUIDER finns för Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping och Sjuhäradsbygden.